گرفتن انتقال توپ با ستاره قیمت

انتقال توپ با ستاره مقدمه

انتقال توپ با ستاره